Onder belastingen wordt een gedwongen betaling aan de overheid verstaan, waar geen individuele prestatie van die overheid tegenover staat, en die wordt geheven uit kracht van een wet (legaliteitsbeginsel). Wanneer tegenover de betaling wel een prestatie van de overheid staat, dan spreekt men over een retributie.

Belastingontwijking is een term uit het fiscale milieu. Ondernemers proberen door middel van allerlei mazen in de wet het betalen van (teveel) belasting te vermijden.

Vaak wordt daarvoor een bedrijfsstructuur opgezet, waardoor de winst weggesluisd kan worden naar zogenaamde belastingparadijzen.

In tegenstelling tot belastingontduiking is belastingontwijking volledig legaal.