Kannai zag graag een webwinkel die eenvoudig beheert kan worden door de medewerkers van Kannai zelf.
Daarnaast waren er diverse eisen omtrent de kleurstellingen, waarbij de hoofdkleur blauw diende te zijn.