Bij de ontwikkeling van de nieuwe website is rekening gehouden met de laatste trends op webgebied. Dat betekent onder andere een meer intiutieve interface en heldere presentatie van informatie.Door de sterke groei en professionalisering van Komto voldeed de oude webpagina niet langer. Het productaanbod was niet goed afgestemd op de klanten van Komto en de marktsituatie van nu.