Vanmorgen is de fonkelnieuwe website van Triloxigen.nl gelanceerd. De nieuwe website moet een duidelijker beeld scheppen van wat we doen en wat we hebben gedaan.

De vorige website was een gewaagd concept welke niet altijd evenveel duidelijkheid wist te scheppen. Waar de vorige website zich vooral wist te richten op wat er gedaan was richt de huidige website zich op wat we nog zullen doen. Uiteraard wordt hierbij het verleden niet vergeten welke terug te vinden is onder Klanten en Portfolio.

Bij deze nieuwe website wordt er ook gedacht aan de nodige eye-candy met behulp van jQuery, WordPress en Lightbox.