Bij de website van Tianxiang diende een bijpassende webwinkel ontwikkeld te worden, waarbij een laag budget beschikbaar was.
Om de kosten laag te houden is gekozen voor gebruik van een bestaande webwinkel die geoptimaliseerd wordt zodat het past bij de wensen van Tianxiang.