Communicatie speelt een steeds grotere rol in de gezondheidszorg. Meer en meer organisaties leveren diensten via Internet of E-mail, maar ook receptkoppeling en communicatie tussen apotheken of huisartsen onderling vinden steeds vaker en op grotere schaal plaats. Zorgverleners kunnen door de hoeveelheid en frequentie van communicatie niet langer zonder een netwerk waarbij alle partijen eenvoudig en veilig via één aansluiting zijn te benaderen. Een aansluiting op het netwerk van E-Zorg is de meest efficiënte en beheersbare manier om in te kunnen spelen op de toegenomen vraag naar communicatie in de gezondheidszorg.